Unit har som oppgave å følge opp strategier og retningslinjer for høyrere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Vi skal videreutvikle initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og forskningssektoren og andre relevante aktører.

Les mer om Unit

News

Viktige datoer i 2019:

 • 12. - 13. mars: BIBSYS-konferansen
 • 12. mars: Konstituerende møte for konsortium for Digitale Læringsressurser
 • 2. - 3. april: FS Kontaktforum
 • 4. - 5. juni: Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning
 • Dette er en generell tekst om opphavsrett til innhold i mitt institusjonsarkiv.

  Sub-archives within this community

  Collections

  Recent Submissions