Collections

Recent Submissions

  • Nytt fra Amerika 

    Hansen, Geir (Journal article, 2016-06)
    I amerika har man ved hjelp av sånn og slik metode funnet en raskere kjelke å kjøre bob med. Det går 0,05% raskere enn tradisjonelle kjelker.