Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA utvikler kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. Vår brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, og for Norges interesser i internasjonale fora. •Last ned og les NIVAs strategi mot 2020 - forskning for en bærekraftig framtid NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid. Omtrent 20 % av omsetningen vår er fra internasjonale oppdrag. Medarbeidere i NIVA har fagbakgrunn fra blant annet kjemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oseanografi, geografi, ressursforvaltning og miljøøkonomi. Innovasjon og forretningsutvikling er et vekstområde for NIVA. Merverdi som skapes gjennom innovasjon skal brukes til forskning, og bidra til verdiskaping for samfunnet.

News

Blåskjell er sunnere enn noen gang! Les alt om de glade nyhetene i vårt arkiv.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions