Deltagerne i Bragekonsortiet bruker Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Select a community to browse its collections.

 • An Investigation of HOR Activity in Alkaline Solution on Nickel Electrode 

  Strand, Sigrid (Master thesis, 2018)
  Å finne nye og bærekraftige energikilder er av stor betydning ettersom befolkning, teknologisk utvikling og forbruk øker. Brenselcelle (FC)-teknologi har blitt grundig undersøkt de siste tiårene, og regnes som en av ...
 • Hvordan benytter en lærer datadetektivens syklus på 4. trinn 

  Madsen, Jørn Kristian (Bachelor thesis, 2018)
  En sentral del av hverdagen og matematikkfaget omhandler statistikk. Dette er noe man kommer til å omgås resten av livet. Det å tilegne barn kunnskap rundt statistiske undersøkelser og representasjoner av disse i hverdagslivet, ...
 • Uønsket atferd hos elever, hvordan kan dette forhindres? 

  Solem, Marit (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven omhandler hvordan man som lærer kan arbeide for å forhindre den uønskede atferden hos elever, og hvordan man kan skape et bedre læringsmiljø hos elever som viser uønsket atferd, men også for resten av klassen. ...
 • Flomsikring og vassdragsmiljø - hvordan kombinere ulike hensyn ved sikring av vassdrag ved flom 

  Bruland, Synnøve (Master thesis, 2018)
  Antall alvorlige skadeflommer i Norge har i løpet av de siste årene økt. Dette har bidratt til stort fokus på skadeforebygging og beredskap i norske kommuner. Med mer ekstremt vær i fremtiden, er det viktig å utarbeide nye ...
 • Multimodale tekster 

  Norum, Tara (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg multimodale tekster i klasserommet. Jeg har undersøkt om det er variasjon i de digitale verktøy som blir brukt i forbindelse med multimodale tekster. Dette er for å undersøke ...

View more